Європейський банк реконструкції та розвитку:

Вимоги до позичальника

 1. Мале або середнє підприємство із чисельністю працюючих не більш 500 чіл.
 2. Недержавна форма власності (більш 51% власності належить приватним юридичним і фізичним особам і контролюється ними).
 3. Сума загальних допроектных активів (на основі ринкової вартості, без обліку будинків і земельних ділянок) – до 4,0 млн. дол. США.
 4. До початку реалізації проекту співвідношення
  “борг (включаючи запитуваний кредит ЄБРР) : власний капітал” не повинне бути більш 70:30.
 5. Під час втілення проекту Позичальник повинен бути здатний підтримувати значення Коефіцієнта Обслуговування Боргу не менш 1,5 і співвідношення “борг : власний капітал” не більш 70:30.
 6. На період кредитування Позичальник повинен направляти грошові потоки від реалізації проекту через рахунки, відкриті в Банку, через який кредитується проект.

Вимоги до проекту

 1. Проект повинен бути представлений у вигляді конкретного бізнес-плану.
 2. Мінімальна загальна вартість проекту – 180 000 дол. США, максимальна вартість – 4 млн. дол. США.
 3. Проект повинен бути обґрунтований з технічної й комерційної точок зору, а також, у найгіршому випадку, мати позитивну чисту справжню вартість при коефіцієнті дисконтування, який дорівнює загальній вартості кредиту, вираженої у відсотках за рік, включаючи відсотки, комісії та інші виплати.
 4. Проект повинен бути підготовлений у відповідності зі стандартами охорони навколишнього середовища, охорони здоров’я та техніки безпеки на підставі законів і нормативних актів України і вимог ЄБРР.

Умови фінансування проектів

 1. Сума кредиту – до 70 % від вартості проекту:
  • мінімальна – 125 000 дол. США;
  • максимальна – 2,5 млн. дол. США.
 2. Власний внесок у проект Позичальника – не менш 30 % від вартості проекту. Позичальник повинен мати заплановане нагромадження коштів або збільшення акціонерного капіталу, достатнє для здійснення необхідних витрат по проекту.
 3. Кредит надається в доларах США тільки для:
  • середньострокового й довгострокового ( до 5 років) фінансування засобів виробництва й поповнення обігових коштів;
  • короткострокового ( до 1 року) фінансування експортних контрактів;
  • короткострокового ( до 1 року) фінансування витрат на імпортну сировину та запасних частин;
  • фінансування лізингу.
 4. Кредит ЄБРР не надається для:
  • рефінансування існуючих зобов’язань Позичальника стосовно вповноваженого банку;
  • фінансування внесків у статутні фонди, інвестицій у цінні папери;
  • фінансування проектів, пов’язаних з ігорним бізнесом, виробництом і збутом зброї, тютюнових виробів, міцних спиртних напоїв (більш 15% алкоголю), з будівництвом житлових споруджень для власних потреб;
  • фінансування витрат на товари та послуги, необхідні для здійснення проекту, якщо оплата таких витрат була зроблена до дати затвердження такого кредиту, за винятком того, що не більш 35% кредиту може бути використано для фінансування таких витрат за умови, що оплата цих витрат була зроблена не раніше трьох місяців до настання дати затвердження кредиту.
 5. Забезпечення кредиту: Основною вимогою, що ставиться для забезпечення кредиту, є 200%-е покриття суми кредиту – майном і майновими правами по заставній вартості. Структура забезпечення повинна бути представлена в наступному вигляді:
  • не менш 120%-е покриття суми кредиту ліквідним майном по заставній вартості;
  • 80%-е покриття суми кредиту може містити в собі:
   • майнові права на кошти або товарно-матеріальні цінності за контрактами (договорами) по заставній вартості,
   • товари в обороті та/або в переробці по заставній вартості,
   • гарантії прийнятних банків.

Вартість кредиту та його погашення

 1. Вартість кредиту включає річну відсоткову ставку LIBOR + 8% та єдиноразові комісійні НБУ й Банку в розмірі до 3% від основної суми кредиту. Відсотки нараховуються на непогашену частину кредиту на основі фактичної кількості днів, які пройшли, і на основі року в 360 днів. Процентна ставка залежить від LIBOR, тому може змінюватися протягом дії кредитного договору. LIBOR – лондонська міжбанківська ставка по депозитах у доларах США. Також умовами кредитної лінії ЄБРР передбачена плата за зобов’язання (резервування) у розмірі 0,5% річних від суми будь-якої невибраної частини кредиту, починаючи з дати затвердження кредиту НБУ, на основі кількості днів, коли будь-яка частина кредиту залишається невибраною, з розрахунку року в 360 днів, і комісія за дострокове погашення кредиту в розмірі (LIBOR + 3,5%) від суми, яка достроково погашається.
 2. Погашення кредиту й нарахованих по ньому відсотків здійснюється Позичальником Банку відповідно до умов Кредитного договору з поточного рахунку.
  • Виплата нарахованих відсотків по кредиту здійснюється Позичальником щомісяця, починаючи з моменту надання кредиту. Відсотки за користування кредитом нараховуються з моменту першого платежу за графіком кредитування.
  • Повернення основної суми кредиту проводиться вроздріб і може бути відстрочено до 2 років при наявності відповідного обґрунтування.

Процедура розгляду проектів

 1. Для розгляду проекту Позичальник подає в Банк або його філію заявку й документи, що включають бізнес план.
 2. За надними документах експерти банку перевіряють Позичальника на відповідність Кредитної лінії ЄБРР і проводять кредитну оцінку проекту. Строк виконання: 30-40 днів.
 3. У випадку прийняття проекту Позичальника до фінансування, Банк готує необхідний пакет документів для затвердження в НБУ.
 4. Після затвердження проекту до фінансування в НБУ Банк укладає з Позичальником Кредитний договір і відповідні договори по забезпеченню кредиту.
 5. Після укладання всіх договорів направляється заявка на вибірку коштів із НБУ. Строк виконання заявки: 20 днів.
 6. При надходженні коштів із НБУ Позичальник повинен здійснити вибірку кредиту протягом 2-х днів.

У НБУ розгляд проводить Група керування проектами міжнародних кредитних ліній.

Банківський контроль

Під час дії кредитного договору Банк може:

 • здійснювати безпосередній контроль над фінансуванням і цільовим використанням позикових коштів на підставі рахунків-фактур і контрактів з постачальниками;
 • здійснювати контроль над цілісністю закладеного майна;
 • вимагати від Позичальника щомісячні відомості про хід виконання робіт з реалізації проекту відповідно до бізнес-плану;
 • вимагати від Позичальника щокварталу надання балансів і звітів про фінансові результати та їх використання.

Світовий банк реконструкції та розвитку:

Загалом, як при кредитуванні ЄБРР, окрім деяких відмінностей:

 1. Позичальник повинен мати юридичні й фактичні адреси в регіонах. До таких регіонів відносяться: Луганська, Донецька, Волинська, Кіровоградська, Черкаська, Львівська, Закарпатська, Житомирська й Дніпропетровська області.
 2. До початку реалізації проекту співвідношення
  “борг (включаючи кредит МБРР, що запитується): власний капітал” не повинне бути більше 75:25.
 3. Під час втілення проекту Позичальник повинен бути здатний підтримувати значення Коефіцієнта Обслуговування Боргу не менш 1,3-1 і співвідношення “борг : власний капітал” не більше 75:25.
 4. Мінімальна загальна вартість проекту – 20 000 дол. США, максимальна вартість – 3 млн. дол. США.
 5. Проектом повинне бути передбачене створення робочих місць для працевлаштування.
 6. Сума кредиту – до 75 % від вартості проекту:
  • мінімальна – 15 000 дол. США;
  • максимальна – 2 250 000 дол. США.
 7. Загальна основна сума кредиту, видана Позичальникові (або групі взаємозалежних Позичальників) не повинна перевищувати 5 млн. дол. США.
 8. Власний внесок у проект Позичальника – не менш 25 % від вартості проекту.
 9. Вартість кредиту включає річну процентну ставку, яка розраховується залежно від суми активів Позичальника, ставки LIBOR і спред LIBOR.
 10. Вартість кредиту також включає єдиноразові комісійні НБУ й Банку в розмірі 1,125% від основної суми кредиту.
 11. Також умовами кредитної лінії МБРР передбачена плата за зобов’язання (резервування) у розмірі 0,75% річних від суми будь-якої невибраної частини кредиту, починаючи з дати затвердження кредиту НБУ, на основі кількості днів, коли будь-яка частина кредиту залишається невибраною, і з розрахунку року в 360 днів.