I. Резюме проекту
II. Опис позичальника
2.1. Реквізити
2.2. Коротка історія розвитку
2.3. Керівництво, основні фахівці
2.4. Результати роботи підприємства
III. Проект
3.1. Опис, цілі
3.2. Характеристика ринку
3.2.1. Загальні параметри ринку
3.2.2. Конкурентні чинники
3.2.3. Маркетингова стратегія
3.3. Виробничий план
3.3.1. Виробничі площі
3.3.2. Технологічний процес виробництва
3.3.3. Устаткування
3.3.4. Зведений кошторис капітальних витрат
3.3.5. Сировина і матеріали
3.3.6. Трудові ресурси
3.4. Організаційний план
3.5. Фінансовий план
3.5.1. Вихідні дані і допущення
3.5.2. Графік витрачання інвестиційних засобів
3.5.3. Запланований об’єм реалізації
3.5.4. Калькуляція собівартості
3.5.5. Основні фінансові звіти
3.5.6. Показники ефективності
3.6. Оцінка ризиків
3.6.1. Якісний аналіз
3.6.2. Аналіз чутливості
IV. Висновок
V. Додатки