Не існує спеціального режиму для іноземних громадян, які працюють в Україні, хоча загальна вимога щодо дозволів на роботу є.

Примітка. Такі дозволи дозволяють легалізувати трудову діяльність іноземців, а також надають їм повне право на проживання в Україні цілий рік, отримуючи робочу візу або візу IM-1. Відповідно до візових норм, в Україні цілий рік мають право лише власники імміграційних віз та студентських віз. Інші категорії віз дозволяють перебувати в Україні лише 6 місяців з кожного календарного року. Віза IM-1 – один з небагатьох видів, що надає право на цілорічне проживання.

Зміст

Отримання дозволу на роботу

Українські роботодавці (усі юридичні особи-резиденти) повинні отримати дозвіл на роботу для іноземних громадян, які їх безпосередньо працевлаштовують або відряджують в Україну іноземними компаніями.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 322 “Про затвердження Порядку видачі, продовження та анулювання дозволів на роботу іноземним громадянам та особам без громадянства” від 8 квітня 2009 р. Українські роботодавці можуть отримати дозволи на роботу для іноземців тільки якщо:

 • є відсутність громадян України, здатних виконати необхідну роботу або
 • є обґрунтовані підстави для необхідності найму іноземця.

На практиці компанія повинна повідомити про вакансію в Центр зайнятості для конкретної посади, яку повинен обіймати іноземець не менше 1 – 2 місяців до подачі заяви на дозвіл на роботу.

Слід зазначити, що законодавство України не передбачає визначення поняття “значні підстави”. Тим не менш, документ із викладом таких підстав повинен бути заповнений разом з іншими необхідними документами у відповідному Центрі зайнятості.

Імовірно, освіта та досвід іноземного громадянина у відповідній галузі будуть враховані при оцінці того, чи потрібно видавати дозвіл на роботу такому працівникові іноземного громадянина.

Важливо знати, що дозвіл на роботу видається на максимальний термін одного року і може бути поновлений на аналогічний термін. Внутрішньофірмові цесіонери (тобто іноземні громадяни, призначені працювати в Україні на тимчасовій основі в дочірніх філіях роботодавця, що проживають в СОТ, в Україні) можуть подати заяву на дозвіл на роботу, що діє до трьох років та має право на поновлення тривалістю ще два роки. У будь-якому випадку заява на продовження повинна бути подана як мінімум за місяць до закінчення терміну дії.

Загальний час працевлаштування іноземного громадянина в Україні необмежений.

Позитивні зміни в Україні відбулися після прийняття Закону №2058 у 2017 році.

Серед таких змін можна відзначити наступне:

Менше документів. Перелік необхідних документів став більш чітким і зменшився вдвічі – з восьми до чотирьох.  Наприклад, тепер не потрібно подавати медичну довідку, довідку про відсутність судимості тощо.

Збільшено строки дії документів. Тепер не потрібно проходити процедуру оформлення дозволів та свідоцтв щорічно – їх можна оформити на строк до трьох років.

Менше черг. Цьому сприяє можливість звернутися за документами через інші структури (Паспортний сервіс, ЦНАП).  Це розвантажує чергу і апліканту не доводиться чекати кілька тижнів, щоб подати документи.

Скорочено терміни оформлення дозволів. Зараз первинне оформлення займе 7 днів, продовження – три.  Раніше і первинне оформлення, і продовження дозволів займало тиждень.

ID-карти. Тепер посвідчення в формі ID-карти видається своєчасно за винятком індивідуальних випадків і в порівнянні з тим, як це було раніше.

Електронні сервіси. Також триває поступове впровадження електронних сервісів – вдосконалення е-черзі, введення чат-бота, який відповідає на найбільш поширені запитання по послугах від міграційної служби.

Дозвіл на роботу не потрібно для:

 • персонал представництв іноземних компаній в Україні, які працюють за кордоном (вони повинні бути акредитовані в Міністерстві економіки України, що діє до трьох років);
 • іноземні громадяни, які отримали вид на проживання в Україні;
 • іноземні громадяни, які зареєстровані як приватні підприємці відповідно до законодавства України;
 • іноземні громадяни, зайняті інвестором у рамках конкретної угоди про розподіл продукції (ст. 35 Закону України “Про угоди про розподіл продукції” від 14 вересня 1999 р.);
 • іноземні громадяни, яким надано статус біженця, або ті, хто подав заяву на отримання статусу біженця.

Як іноземному громадянину отримати дозвіл на роботу в Україні?

Дозвіл на роботу видається Державним центром зайнятості за місцезнаходженням роботодавця на підставі заяви із підтверджуючими документами. Кожен місцевий центр зайнятості створює спеціальну комісію для розгляду заявок на отримання дозволу на роботу та видачі або відмови у дозволах на роботу (комісія з дозволу на роботу).

Перелік документів, необхідних для отримання закордонного дозволу на роботу

 1. Заявка в стандартній формі.
 2. Дві кольорові фотографії розміром 3,5 х 4,5 см.
 3. Обґрунтування необхідності найму іноземця та можливості створити для такої особи відповідні умови проживання та роботи.
 4. Належним чином оформлений документ (наказ, витяг із протоколу, довіреність тощо), який засвідчує право особи, яка подала заяву на дозвіл на роботу, представляти інтереси роботодавця перед Центром зайнятості.
 5. Довідка державного податкового органу, що підтверджує сплату роботодавцем податків і зборів (обов’язкових платежів).
 6. Довідка від центру зайнятості, що підтверджує відсутність боргів перед Фондом безробіття.
 7. Квитанція, що підтверджує сплату збору за розгляд заявки.
 8. Копія проекту трудового договору (контракту), засвідчена роботодавцем.
 9. Заява, яка підтверджує, що робоче місце чи посада, на яку буде виданий дозвіл на роботу, не потребує громадянства України та не вимагає надання доступу до державної таємниці. Ця заява повинна бути скріплена офіційною печаткою та підписом роботодавця.
 10. (А) довідка органу внутрішніх справ, що підтверджує відсутність або існування судимостей іноземця, який присутній на території України в день оформлення дозволу на роботу (“свідоцтво про оформлення поліції України”); або (Б) довідка уповноваженого органу країни походження (перебування), що свідчить про те, що іноземець, який перебуває за межами України в день оформлення дозволу на роботу, не відбуває покарання за вчинення злочину і не є досліджуваний.
 11. Копія статуту та свідоцтва про реєстрацію роботодавця, засвідчені в установленому порядку.
 12. Копія документів, що підтверджують освіту та кваліфікацію іноземця.
 13. Копія ідентифікаційної сторінки закордонного паспорта.

Проект трудового договору та свідоцтво про оформлення поліції України не потрібно подавати із заявою про дозвіл на роботу у таких випадках:

 • іноземний правонаступник направляється в Україну для виконання конкретного доручення або надання конкретної послуги за контрактом між українською організацією та нерезидентом, роботодавець повинен подати копію відповідного договору разом із заявою про дозвіл на роботу
 • іноземні громадяни належать до категорії “внутрішніх корпоративних правонаступників”
 • іноземні громадяни належать до категорії “осіб, які надають послуги без комерційної присутності в Україні”

У той же час в таких випадках потрібні такі додаткові документи:

 1. Рішення іноземної компанії про переведення іноземного працівника на роботу в Україні;
 2. Копія договору іноземного працівника з іноземною компанією про переведення на роботу в Україну із зазначенням строку роботи в Україні;
 3. Копія договору про пряме надання послуг в Україні (для іноземця, який належить до категорії «осіб, які надають послуги без комерційної присутності в Україні»).

Примітка:  Усі документи, видані в іноземній країні на її офіційній мові, повинні бути перекладені українською мовою, завірені нотаріально, або завірені Апостилем або легалізовані з консульством України в країні походження. Оскільки Україна є учасницею Гаазької конвенції 1961 р. Про скасування вимог легалізації закордонних публічних документів, апостильські марки з більшості країн приймаються за винятком очевидних випадків Німеччини, де необхідна більш громіздка процедура легалізації з українським консульством. Відповідно, якщо країна-емітент не є членом Гаазької конвенції 1961 року, то легалізація застосовується, якщо інше не встановлено іншим міжнародним договором.

Термін розгляду органами праці заявки на отримання дозволу на роботу – 30 днів з дня подання всієї пакети документів у належному порядку.

Можливі причини відмови у наданні дозволу на роботу

 • документи, подані у заяві на дозвіл на роботу, містять інформацію, яка суперечить вимогам законодавства та міжнародних угод України;
 • умови праці іноземця за трудовою угодою (контрактом) передбачають умови праці, які гірші, ніж умови для громадян України, які працюють на аналогічних роботах, включаючи умови оплати праці;
 • роботодавець має намір найняти іноземця на роботу, яка вимагає громадянства України або надання доступу до державної таємниці;
 • подаються навмисно неправдиві відомості або неправдиві документи;
 • іноземець підлягає депортації з України;
 • минуло менше року з дати попередньої відмови у видачі візи ІМ-1 іноземцю або анулювання попереднього дозволу;
 • роботодавець має заборгованість перед Фондом безробіття;
 • іноземець відбуває покарання у в’язниці за вчинення злочину або знаходиться під слідством у день оформлення дозволу на роботу;
 • роботодавець порушив строк подання документів для продовження строку дії дозволу на роботу;

Свідоцтво про візу та тимчасове проживання

Після прийняття позитивного рішення Центр зайнятості надсилає копії всіх виданих дозволів на роботу в консульство України за місцем постійного проживання одержувачів для виконання віз ІМ-1 таким одержувачам.

Після отримання дозволу на роботу іноземці подають заявку на отримання робочих віз або віз IM-1, які є одноразовими візами, які потребують реєстрації в місцевих імміграційних органах або “UGIRFO”, раніше “OVIR” (посвідчення тимчасового проживання).

Слід зазначити, що іноземці, які планують працювати в Україні на підставі дозволу на роботу, мають більше можливостей подавати заявки на візи лише у своїх країнах, а не в будь-яке консульство України за кордоном.

Також дуже важливо знати, що Центр зайнятості знає про відмову у візах українськими консульствами за кордоном, а точніше, про відмову у видачі бажаних віз ІМ-1. Таким чином, всі заявки на отримання візи та дозволу на роботу повинні бути підготовлені з особливою ретельністю та подані вчасно, щоб уникнути відмов. В іншому випадку іноземцю доведеться чекати один рік з дати відмови у видачі візи або дозволу на роботу.

Щоб подати заявку на отримання візи ІМ-1 іноземним громадянином, крім заповнення стандартної заяви на візу, необхідно надати:

 1. Оригінальний сертифікат на дозвіл на роботу плюс копія (ненотаріально засвідчена).
 2. Фотографії 3 х 4 см .
 3. Оригінал паспорта плюс копія головної сторінки (ненотаріально засвідчено).
 4. Лист від роботодавця на офіційному бланку із зазначенням, що вас прийняли на роботу.

Отримавши дозвіл на роботу та візу IM-1, іноземні працівники українських компаній повинні зареєструватися в УГIРФО протягом 90 днів після вступу, щоб отримати посвідчення на тимчасове проживання. Сертифікат на  тимчасове проживання  дозволить іноземцю виїхати та в’їхати в країну протягом строку дії дозволу на роботу без наявності багаторазової візи.

Дозвіл на роботу в Україні для росіян

Важливо враховувати, що не всім громадянам Росії потрібно отримувати дозвіл на роботу.  Існує список професій і сфер діяльності, для яких діють винятки:

 • співробітники флоту;
 • артисти;
 • спортсмени;
 • працівники університетів і шкіл;
 • представники ЗМІ.

Подібний дозвіл видається максимально строком на один рік.  Після цього можна спробувати продовжити його на той же термін.  Якщо іноземець оформив постійний вид на проживання, то він позбавляється від необхідності проходити процедуру отримання дозволу.

Як росіянину отримати дозвіл на роботу в Україні?

Існує кілька основних етапів, після виконання яких росіянин отримує цей дозвіл.  Серед них відзначаємо такі стадії:

 • підготовчий етап, при якому консультують громадянина і готують документи;
 • в службу зайнятості подаються на розгляд зібрані документи;
 • надається право на роботу в Україні.

В якості основних документів, які обов’язково передаються на розгляд, головним є паспорт з перекладом на державну мову, завірений нотаріусом.  Також потрібен диплом про освіту, медична картка і довідка, що фізична особа не має судимості на території України.

Ще для отримання дозволу важливо подати правильно складена заява з проханням про те, щоб влаштуватися на певну посаду в конкретну фірму.  До основної пачці документів додають дві фотографії з розмірами, як на паспорт.