Кількісні маркетингові дослідження:

 • анкетні опитування;
 • поштові опитування;
 • телефонні опитування;
 • store cheking;
 • кабінетне дослідження;
 • clipping.

Якісні маркетинові дослідження:

 • фокус-групи;
 • глибинні інтерв’ю;
 • спостереження;
 • mystery shopping;

Кількісні дослідження:

Анкетні опитування. Опитування респондентів здійснюється по заздалегідь розробленій анкеті методом самозаповнення або методом інтерв’ю- інтерв’юер зачитує респондентові питання й записує його відповіді.

Поштові опитування – анкети розсилаються респондентам поштою, до них прикладається порожній конверт із зворотною адресою, за якою потрібно відправити самостійно заповнену анкету.

Телефонні опитування – індивідуальне інтерв’ю, що проводиться у телефонному режимі. Метод дозволяє швидко зібрати інформацію як по фізичним (наприклад, мешканці міста, споживачі певного товару й т.п.), так і по юридичним особам (керівники або менеджери фірм й організацій і т.п.).

Store cheking – аналіз асортиментів, цінових характеристик товарів у різних торговельних точках і т.п.; моніторинг наявності й ціни різних марок у вибіркових місцях роздрібної й дрібнооптової торгівлі; вивчення комерційних пропозицій за рекламними і діловиими засобами масової інформації.

Кабінетне дослідження – збір інформації здійснюється з доступних джерел вторинної інформації: державна статистика, матеріали, опубліковані виробниками, торговельними організаціями й об’єднаннями, друкованими й електронними ЗМІ, звіти дослідницьких агентств, стрічки новин інформаційних агентств та інше.

Clipping – збір матеріалів ЗМІ про організацію, товар, марку, персонал (інформація звичайно надається у вигляді копій друкованих матеріалів і фрагментів на аудіо- й відеокасетах).

Якісні дослідження:

Фокус-група – спеціально організована компетентним ведучим (модератором) групова дискусія, мета якої полягає у виявленні мотивів поведінки й особливостей сприйняття споживачами рекламної чи іншої інформації, що розповсюджує виробник (продавець) товару.

Глибинні інтерв’ю – індивідуальна бесіда, проведена по заздалегідь наміченому плану й заснована на використанні методик, що спонукають респондентів до тривалих і докладних міркувань за колом питань, що цікавить дослідника. Звичайно глибинні інтерв’ю тривають понад 30 хвилин.

Спостереження – збір первинних даних шляхом спостережень за обраним колом людей, діями й ситуаціями. При цьому дослідник безпосередньо стежить і реєструє всі фактори, що стосуються досліджуваного об’єкта або явища.

Mystery Shopping (“Таємний покупець”) – оцінка умов торгівлі, якості обслуговування за допомогою здійснення покупок незалежними фахівцями дослідницької компанії. Спеціально підготовлена людина приходить у компанію під видом рядового споживача й за заздалегідь розробленому сценарію збирає інформацію.

Контроль якості:

Ми приділяємо велику увагу якості маркетингової інформації. Після завершення польового етапу робіт завжди проводиться двоступінчастий контроль результатів опитування. Перший етап контролю: контролер обдзвонює 10% респондентів, уточнюючи ряд запитань стосовно опитування, а саме:
a) дотримання методу відбору респондентів;
b) якість опитування, у тому числі:

 • перевірка дати й часу опитування;
 • перевірка соціально-демографічних характеристик респондента;
 • перевірка методу проведення опитування (інтерв’ювання або самозаповнення анкети);
 • уточнення тривалості опитування;
 • перевірка використання в ході опитування карток й інших наочних матеріалів;
 • зауваження щодо роботи інтерв’юера з боку респондента;
 • повтор 2-3-х запитань із анкети.

На другому етапі контролю проводиться комп’ютерний аналіз роботи інтерв’юерів. Аналізуються основні закономірності й особливості у відповідях інтерв’юерів. У тому випадку, якщо спостерігаються “випади” із середніх значень, перевіряються всі анкети даного інтерв’юера. При необхідності забраковані анкети переробляються іншим інтерв’юером.