Світ бізнесу розвивається сьогодні стрімкіше, ніж будь-коли. Лідерства можна досягти маючи глибоку теоретичну підготовку, виняткові комунікаційні здібності й творчий підхід у використанні можливостей, що відкриваються. Але всього цього неможливо досягти, не маючи достовірну інформацію. Не даремно кажуть: “Володіючи інформацією – Ви володієте світом!”. Тому на сьогодні вирішальним фактором успіху в бізнесі є ефективне застосування маркетингових досліджень.

Навіщо Вам потрібні маркетингові дослідження?

Маркетингові дослідження – це функція, що пов’язує організацію зі споживачами шляхом надання інформації. Достовірна інформація дозволяє, по-перше, знизити ризик прийняття рішень, що призводять до несприятливого результату, по-друге, збільшити ймовірність прийняття оптимальних для розвитку фірми рішень. Маркетингові дослідження також допомагають знизити ризик або невизначеність у питанні повернення фінансових коштів.

Маркетингове дослідження – це економічно доцільний спосіб визначення чого прагнуть люди, про що думають, у що вірять або що роблять. Маркетингові дослідження – це комплекс заходів зі збору, систематизації й аналізу інформації з метою полегшення процесу прийняття правильних управлінських рішень. Ступінь важливості цієї інформації визначається мірою ризику, пов’язаного з ухваленням рішення. Ця інформація не може бути отримана будь-яким іншим шляхом. Результати маркетингових досліджень допомагають розробляти та продавати товари, надавати послуги, реалізовувати стратегію, ґрунтуючись на вимогах споживачів зокрема, і суспільства в цілому.

Якщо на перераховані нижче питання відповіді є позитивними, тоді Вам необхідно провести маркетингове дослідження.

 • Ви хочете збільшити свою ринкову частку?
 • Ви хочете вивести свою продукцію на нові ринки?
 • Ви хочете збільшити прибуток компанії?
 • Ви хочете вивести новий продукт на ринок?
 • У вас різко впали обсяги продажів, і ви не знаєте в чому причина?
 • Ви хочете відкрити магазин, салон краси, інший об’єкт і Вам необхідно оцінити привабливість об’єкта з точки зору вкладання інвестицій?
 • Вам потрібно оцінити найбільш привабливі ринки збуту?
 • Ви хочете довідатися хто Ваші прямі чи непрямі конкуренти?

Маркетингові дослідження надають Вам можливість:

 • оцінити обсяг і структуру попиту в регіоні;
 • оцінити реальну пропозицію в певному секторі ринку, інформацію про обсяг і структуру пропозиції; провести аудит роздрібних точок;
 • виявити переваги споживачів, визначити фактори, що істотно впливають на їх поведінку;
 • визначити частку споживачів вашої торговельної марки;
 • оцінити ступінь поінформованості про марку і ступінь її впізнання;
 • виділити популярні марки на ринку;
 • виявити потребу у продукті;
 • визначити властивості продукту, необхідні для споживача;
 • оцінити привабливість місця розташування об’єкта комерційної нерухомості.

Консалтингова компанія “Альпіна Консалт” пропонує своїм клієнтам послуги з маркетингових досліджень різних напрямків. При цьому ми розуміємо, що не існує універсального рішення, яке б вирішувало будь-яку проблему. Ми розробляємо дослідницькі проекти, які відповідають особливим вимогам кожного клієнта й специфіці його маркетингового запиту. Ми надаємо нашим клієнтам маркетингову інформацію, що дозволяє прийняти зважені й реалістичні рішення.

Ми можемо запропонувати Вам наступні маркетингві послуги:

 • Аналітичний огляд ринку, окремих його галузей і сегментів.
 • Розрахунок й обґрунтування потенційної та реальної місткості ринку.
 • Сегментування ринку.
 • Аналіз торгової марки.
 • Аналіз споживчих переваг і прогнозування попиту.
 • Аналіз цін і розробка цінових стратегій.
 • Вивчення конкурентного середовища: аналіз конкурентів, рекомендації з вибору партнерів/постачальників.
 • Визначення вільних ринкових ніш і ніш із мінімальним рівнем конкуренції.
 • Позиціонування товару.
 • Аналіз стратегії просування продукту: реклама, стимулювання збуту.
 • Розробка маркетингової стратегії.
 • Написання концепції торговельних, торгово-розважальних, торгово-офісних центрів.
 • Маркетингове обґрунтування інвестиційних проектів.

Ми маємо досвід проведення маркетингових досліджень у різних сферах бізнесу. Ви можете подивитися над якими проектами працювала наша компанія в розділі “Проекти”.

Наші організаційні можливості

 • кваліфіковані фахівці у сфері маркетингових досліджень;
 • досвідчені фахівці з обробки й аналізу даних;
 • власна команда кваліфікованих інтерв’юерів, здатних проводити опитування будь-якої складності;
 • сучасні технічні засоби обробки й тиражування інформації.

Наше співробітництво неодмінно починається з обговорення Вашої проблеми. Якість пропозиції, яку Ви отримаєте від наших співробітників, безпосередньо залежить від того, наскільки Ви точно й детально сформулюєте проблему або причину, що спонукала Вас звернутися до фахівців з маркетингових досліджень. Приведемо перелік головних питань, відповіді на які Ви маєте з’ясувати для себе.

 1. Точне формулювання проблеми.
 2. Причини виникнення цієї проблеми.
 3. Якому виду дослідження або яким цільовим групам респондентів Ви віддаєте перевагу?
 4. Географічне охоплення дослідження.
 5. Чи існують гіпотези, які потрібно перевірити в результаті дослідження?
 6. Строки виконання дослідження.

Після нашої зустрічі ми надамо відповідь на Ваш запит протягом 1-2 днів.

Наша відповідь буде складатися з таких позицій:

 • що ми можемо зробити для Вас;
 • за допомогою яких методів і ресурсів;
 • строки виконання проекту;
 • вартість проекту.

Ми гарантуємо Вам повну конфіденційність, індивідуальність виконання, а також прийнятну вартість проекту. Наші послуги доступні як для великих компаній, так і для структур малого й середнього бізнесу, які мають обмежений бюджет.

[popup_trigger id=”788″ tag=”Button” classes=”Button-new-style”]Заказати маркетингові дослідження[/popup_trigger]