Зважаючи на посилену конкуренцію на ринку, для успішної роботи компаніям доводиться випереджати своїх конкурентів не тільки за рівнем технологій і показниками основної операційної діяльності, але й за якістю систем управління, що забезпечують швидку реакцію компанії на ринкові зміни. Запорука оперативного реагування будь-якої системи – це своєчасне отримання інформації про ринок та положення на ньому керованого об’єкта. Забезпечити керівників компанії своєчасною фінансовою інформацією можливо при застосуванні технології бюджетного управління.

Бюджетування – це найважливіший елемент системи управління підприємством, а не просто інструмент фінансового менеджменту. За змістом бюджетування являє собою технологію планування, обліку, контролю й аналізу фінансових, інформаційних і матеріальних потоків, а також отриманих результатів. Ця технологія охоплює всі функціональні сфери діяльності підприємства: маркетинг, адміністрування, управління персоналом, виробництво, закупівлі, контроль якості, дослідження, продаж.

За допомогою бюджетного управління можна вирішити наступні завдання:

 • cтворити ефективну систему управління фінансами;
 • перетворити компанію в “фінансово-прозору”, тим самим підвищити її інвестиційну привабливість;
 • оптимізувати доходи й витрати як в цілому по компанії, так і по окремим її структурним підрозділам;
 • отримувати консолідовану звітність;
 • розраховувати й оцінювати показники ліквідності та рентабельності компанії;
 • підвищити ефективність управління компанією в цілому.

У яких випадках доцільно використовувати послуги з бюджетування:

 • при необхідності пошуку шляхів зниження й побудови раціональної структури витрат, зниження питомих витрат продукції, по групах продукції;
 • при структуризації доходів і витрат компанії й визначення прибутковості напрямків бізнесу, товарних груп, структурних підрозділів і т.п.;
 • при реструктуризації компанії;
 • при виникненні важко контрольованих витрат і якщо рух грошових коштів поступово відхиляється від установленого порядку.

Консалтингова компанія “Альпіна Консалт” пропонує своїм клієнтам комплекс послуг з розробки й впровадження систем бюджетування.

Що ми можемо Вам запропонувати?

Діяльність нашої компанії спрямована на вирішення практичних завдань управління. Цьому допомагає багаторічний досвід наших консультантів у постановці систем бюджетування. Ми пропонуємо незалежний експертний аналіз поточних завдань організації й підбір програмного рішення, найбільш відповідного вашим вимогам, умовам й обмеженням.

Наші консультанти допоможуть Вам у складанні детального бюджету діяльності на основі розробленого раніше бізнес-плану або ж розроблять для Вас новий бізнес-план і на його основі складуть детальний бюджет діяльності компанії.

Методами постановки бюджетування в нашій компанії є процедури експертного консультування: установчі та експертні інтерв’ю, аналіз документів, збір даних, формалізований опис бізнес-процесів, побудова карт, схем і моделей бізнес-процесів на основі вартісного аналізу функцій (Асtіvity-Based Costing). Дані методи базуються на технології структурного аналізу й проектування (Structured Analysis and Design Techniques – SADT). Вартісний аналіз функцій створює умови для застосування нових технологій управління для прийняття стратегічних маркетингових та інвестиційних рішень, удосконалювання бізнес-процесів.

При побудові системи бюджетування можливе виконання наступних блоків робіт:

 • Аналіз існуючих бізнес-процесів планово-бюджетного й фінансового управління.
 • Розробка схеми бюджетування, що відображає основні бізнес-процеси.
 • Виділення центрів фінансового обліку.
 • Розробка правил, процедур, які реалізують та регламентують бюджетне управління.
 • Створення бюджетних форм, необхідних для управління організацією через бюджет.
 • Розробка й оптимізація бізнес-процесів планово-бюджетного управління (у т.ч. на основі функціонально-вартісного аналізу).
 • Розробка взаємодії центрів фінансової відповідальності (структурних підрозділів) при постановці бюджетування.
 • Розробка форм бюджетного контролю й регламентів взаємодії.
 • Постановка фінансової політики.
 • Інтеграція з існуючою системою планування.
 • Впровадження системи бюджетного управління.

Додаткові послуги: автоматизація системи бюджетування.

Що Ви отримуєте в результаті?

У результаті компанія отримує ефективний інструмент оперативного управління, використання якого дозволить планувати фінансово-господарську діяльність, направити діяльність всіх підрозділів на досягнення певного фінансового результату, оптимізувати фінансові потоки, вчасно виявляти відхилення планових та фактичних показників і оперативно корегувати діяльність у разі необхідності.

Наші організаційні можливості

Виконання проектів у даній сфері проводиться фахівцями з бюджетування й бізнес планування, які мають багаторічний досвід роботи в даній сфері. За останні три роки фахівці компанії проводили й брали участь у проектах по реорганізації фінвідділів і постановці систем бюджетування. Подивитися над якими проектами працювали наші консультанти Ви можете у розділі “Проекти”.

Написання проектів можливо як російською та українською, так і англійською мовами. Строки виконання проекту залежать від поставлених завдань.

Наше співробітництво починається з обговорення Вашої проблеми. Якість пропозиції, яку Ви отримаєте від нас, безпосередньо залежить від того, наскільки Ви точно й детально сформулюєте причину, що змусила Вас звернутися до фахівців з бюджетування.

При зустрічі з нашими консультантами Ви будете обговорювати наступні питання:

 1. Організаційна форма Вашого підприємства, види діяльності, структурні підрозділи.
 2. Сутність проблеми.
 3. Програмне забезпечення, що використовується в компанії зараз.
 4. Кількість фахівців, які відповідають за фінансовий підрозділ компанії.

Ми гарантуємо Вам повну конфіденційність, індивідуальність виконання, а також прийнятну ціну проекту. Наші послуги можуть бути доступними як для великих компаній, так і для структур малого й середнього бізнесу, які мають обмежений бюджет. Після закінчення проекту Ви зможете одержувати супровідні консультації від наших фахівців стосовно Вашого проекту.